วันสตรีสากล

วันสตรีสากล แรงงานหญิงยื่นขอเพิ่มวันลาคลอด-หยุดวันมีประจำเดือน

“กลุ่มแรงงานหญิง” ยื่นหนังสือ เนื่องในวันสตรีสากล เรียกร้องเพิ่มวันลาคลอด -ยกเลิก
กม.เลือกปฏิบัติ-อุดหนุนงบฯ แจกผ้าอนามัยฟรี ตัวแทนรับผิดหวัง ถูก เจ้าหน้าที่สกัด ไม่ให้เข้าใกล้ทำเนียบ

วันที่ 8 มี.ค. 2567 กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง พร้อมเครือข่ายสตรี นัดรวมตัวยื่นหนังสือเนื่องในวันสตรีสากล
เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปกป้องคุ้มครองไม่ให้ผู้หญิง เด็ก บุคคลในครอบครัว และบุคคลหลากหลายทางเพศ ถูกกระทำรุนแรงหรือปฏิบัติไม่เป็นธรรม 6 ข้อ สรุปสั้นๆ ได้แก่

  • ขอรัฐบาลรับประกันสิทธิลาคลอด 180 วัน (หรือ 6 เดือน) และให้ได้รับค่าจ้างตลอดการลา พร้อมทั้งให้ คู่ชีวิต ไม่ว่าจะเพศอะไร สามารถลาเพิ่มในการหยุดเลี้ยงลูกได้ 30 วันเป็นอย่างน้อย
  • รัฐบาลและกระทรวงแรงงาน กำชับ ดูแลอย่างเข้มงวด ให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมาย
  • ยกเลิกนโยบาย กฎหมาย ธรรมเนียม ที่เลือกปฏิบัติต่อสตรี และผู้มีความหลากหลายทางเพศ เช่น การตรวจครรภ์ก่อนเข้าทำงาน, การตีตราผู้ต้องการยุติการตั้งครรภ์ ว่าเป็นคนบาป หรืออาชญากร, การตีตราผู้ขายบริการทางเพศ
  • ให้ปัญหาการคุกคาม-ล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว ความเกลียดชังต่อผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศ เป็นวาระเร่งด่วน ต้องรีบแก้ไข
  • รัฐบาลและนายจ้างต้องเพิ่มสิทธิลาเมื่อมีประจำเดือน อย่างน้อยเดือนละ 2 วัน และเพิ่มวันลาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การอนามัยเจริญพันธุ์ เช่น การยุติการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด การตรวจครรภ์การฝากครรภ์ และการข้ามเพศ
  • ขอให้ทั้งรัฐบาล และนายจ้าง แจกจ่ายผ้าอนามัยฟรี ขยายบริการ การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และขอให้มีห้องน้ำสาธารณะสำหรับ แรงงานสตรีที่ทำงานบนท้องถนน

 

ที่สำคัญ เรียกร้องให้รัฐบาล ให้เรื่อง การยุติความรุนแรงทางเพศ เพศสภาพ เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อความเป็นธรรมกับผู้เสียหาย

ด้าน น.ส.ติมาพร เจริญสุข ตัวแทนกลุ่มสหภาพแรงงานสตรี ระบุว่าก่อนหน้านี้ พ.ร.บ.เรื่องลาคลอดถูกบรรจุเข้าไปในสภาแล้ว ให้กลุ่มแรงงานมีหวัง ซึ่งไม่หวังที่จะได้วันหยุดถึง 180 วัน แต่ขอให้เป็นจุดเริ่มต้น ที่ไม่ใช่แค่ 98 วัน เพราะไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูบุตร