สอบท้องถิ่น 67

เริ่มแล้ว สมัครสอบท้องถิ่น 67 ว่าง 6,194 อัตรา

สอบท้องถิ่น 67 เปิดสมัครสอบแข่งขัน ท้องถิ่น อบต. จำนวน 94 ตำแหน่ง 6,194 อัตรา โดยเราได้สรุปสาระสำคัญการประชุม ได้ดังนี้

 – สายทั่วไป (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) 29 ตำแหน่ง 2,950 อัตรา
– สายวิชาการ 36 ตำแหน่ง 2,109 อัตรา
– สายครูผู้ช่วย 29 ตำแหน่ง 1,135 อัตรา

ไทม์ไลน์การสอบแข่งขัน

 • 17 มกราคม : ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการสอบแข่งขัน
 • 25 มกราคม : ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขัน
  – พิจารณาไทม์ไลน์
  – ลงนามกับมหาวิทยาลัยที่จัดสอบ
 • 8-29 มีนาคม : รับสมัครสอบ
 • 8-30 มีนาคม : ชำระค่าธรรมเนียม
 • 5 เมษายน : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
 • 5 พฤษภาคม : สอบภาค ก. และ ภาค ข.
 • 30 พฤษภคม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และสถานที่วันเวลา
 • 15-16 มิถุนายน : สอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนการสมัครสอบ

 • กรอกใบสมัคร
 • พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ระหว่างวันที่ 8-30 มีนาคม 2567

สอบท้องถิ่น 67 ต้องผ่าน กพ ไหม

ไม่จำเป็นต้องผ่าน กพ ครับ การสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2567 แบ่งการสอบเป็น 3 ภาค ดังนี้

ภาค ก : สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข : สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาค ค : สัมภาษณ์

ไม่มีข้อกำหนดว่าต้องผ่านภาค ก ของ กพ ก่อน คุณสามารถสมัครสอบภาค ก ของท้องถิ่นได้โดยตรง

อย่างไรก็ตาม แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครที่แตกต่างกัน โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับองค์กรที่คุณต้องการสมัคร